ათასი კვტ.სთ
დღეები
მარტი, 2021 წელი
გამომუშავებული ელ. ენერგია- ენგურჰესი ათასი კვტ.სთ
01
0.00
02
0.00
03
0.00
04
0.00
05
0.00
06
0.00
07
0.00
08
0.00
09
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
14
0.00
15
0.00
16
0.00
17
0.00
18
0.00
19
0.00
20
0.00
21
0.00
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
29
0.00
30
0.00
31
0.00