ათასი კვტ.სთ
დღეები
თებერვალი, 2021 წელი
გამომუშავებული ელ. ენერგია- ენგურჰესი ათასი კვტ.სთ
01
0.00
02
0.00
03
0.00
04
0.00
05
0.00
06
0.00
07
0.00
08
0.00
09
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
14
0.00
15
0.00
16
0.00
17
0.00
18
0.00
19
0.00
20
0.00
21
0.00
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
01
0
02
0
03
0