შპს "ენგურის ჰიდრომააკუმულირებელი ელექტროსადგური"

შპს "ენგურის ჰიდრომააკუმულირებელი ელექტროსადგური"