დირექტორთა საბჭო

 

შპს "ენგურჰესის" დირექტორთა საბჭო 3 წევრისგან შედგება: დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, ფინანსური დირექტორი და ტექნიკური დირექტორი. კომპანიის მიმდინარე ხელმძღვანელობას ახორციელებს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე.

 

მესამე პირებთან სამართლებრივ ურთიერთობებში შპს "ენგურჰესს"  წარმოადგენენ დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე (ერთპიროვნულად) და ფინანსური დირექტორი (ერთპიროვნულად).

 

შპს "ენგურჰესის" დირექტორთა საბჭოს წევრები:

 

ლევან მებონია -  დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე;

 

ზვიად კილასონია -  ფინანსური დირექტორი;

 

გია ხუბუა -  ტექნიკური დირექტორი.

 

დირექტორთა საბჭო