გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
აგვისტო, 2020 წელი
გამომუშავებული ელ. ენერგია- ენგურჰესი ათასი კვტ.სთ
01
7779.24
02
6868.26
03
5961.06
04
6649.02
05
7594.02
06
9385.74
07
9862.02
08
11064.06
09
11612.16
10
12538.26
11
7004.34
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0