გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

ათასი კვტ.სთ
დღეები
ნოემბერი, 2019 წელი
გამომუშავებული ელ. ენერგია- ენგურჰესი ათასი კვტ.სთ
01
8773.38
02
3923.64
03
4244.94
04
5787.18
05
7646.94
06
7427.70
07
8281.98
08
7454.16
09
4985.82
10
4622.94
11
6958.98
12
6630.12
13
6354.18
14
6482.70
15
6739.74
16
5133.24
17
4339.44
18
6569.64
19
6289.92
20
5099.22
21
5938.38
22
5632.20
23
6267.24
24
6838.02
25
7401.24
26
6475.14
27
5307.12
28
5885.46
29
5821.20
30
4513.32
01
0