გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

2019
ოქტომბერი
კვტ.სთ
დღეები
ოქტომბერი, 2019 წელი
გამომუშავებული ელ. ენერგია- ენგურჰესი კვტ.სთ
01
3727.08
02
3519.18
03
4777.92
04
5552.82
05
4037.04
06
4441.50
07
3704.40
08
4176.90
09
4343.22
10
4105.08
11
5326.02
12
2328.48
13
1893.78
14
4842.18
15
5223.96
16
6838.02
17
6924.96
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0