ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი

- სიმაღლე-271.5 მ. მათ შორის საცობი -50 მ.

- სისქე ქიმზე -10 მ.

- სისქე საცობთან კონტაქტზე -50 მ.

- სისქე საფუძველთან კონტაქტზე -90 მ.

- ქიმის სიგრძე ქიმის თაღოვან ნაწილზე -605 მ.

ენგურჰესის სადაწნეო დერივაციული გვირაბი

- გვირაბის სიგრძე -15050 მ, მათ შორის:

   1. აქვედუკი მდ. ოლორზე -210 მ.

   2. აქვედუკი მდ. ერისწყალზე -91 მ.

- გვირაბის შიდა დიამეტრი -9,5 მ.

- მაქსიმალური გამტარუნარიანობა -450 მ3/წმ.

- დაწნევა: დასაწყისში-110 მ., ბოლოში -175 მ.

- განლაგების მაქსიმალური სიგრძე მიწის ზედაპირიდან -640 მ.

ენგურჰესის ძალოვანი კვანძის მიწისქვეშა შენობა

- განლაგების სიღრმე -100 მ.

- შენობის სიგრძე -127 მ.

- სიგანე -22 მ.

- სიმაღლე -51 მ.

- განლაგების მაქსიმალური სიღრმე -100 მ.

სიახლეები

ყველა სიახლე

პროექტები

ყველა პროექტი

პარტნიორები

Partner

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია

დეტალურად
Partner

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

დეტალურად
Partner

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

დეტალურად
Partner

ენერგო-პრო ჯორჯია

დეტალურად
Partner

თელასი

დეტალურად
Partner

საქრუსენერგო

დეტალურად
Partner

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი

დეტალურად

0 50 100 52Hz

close
image