ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალი

სიმაღლე-271.5 მ., მათ შორის საცობი-50 მ. სისქე ქიმზე-10 მ. სისქე საცობთან კონტაქტზე-50 მ. სისქე საფუძველთან კონტაქტზე-90 მ. ქიმის სიგრძე ქიმის თაღოვან ნაწილზე 605 მ.

ენგურჰესის სადაწნეო დერივაციული გვირაბი

გვირაბის სიგრძე -15050 მ, მათ შორის: აქვედუკი მდ. ოლორზე -210 მ, აქვედუკი მდ. ერისწყალზე -91 მ. შიდა დიამეტრი -9,5 მ. მაქსიმალური გამტარუნარიანობა -450 მ3/წმ. დაწნევა: დასაწყისში -110 მ, ბოლოში -175 მ. განლაგების მაქსიმალური სიგრძე მიწის ზედაპირიდან -640 მ.

ენგურჰესის ძალოვანი კვანძის მიწისქვეშა შენობა

შენობის სიგრძე -127 მ. სიგანე -22 მ. სიმაღლე -51 მ. განლაგების მაქსიმალური სიღრმე -100 მ.

სიახლეები

ყველა სიახლე

პროექტები

ყველა პროექტი

მოკლე აღწერა

პარტნიორები

Partner

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია

დეტალურად
Partner

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა

დეტალურად
Partner

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

დეტალურად
Partner

ენერგო-პრო ჯორჯია

დეტალურად
Partner

თელასი

დეტალურად
Partner

საქრუსენერგო

დეტალურად
Partner

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი

დეტალურად

0 50 100 52Hz