მ3/წმ
დღეები
ნოემბერი, 2020 წელი
შემოდინება მ3/წმ
01
44
02
65
03
94
04
65
05
45
06
53
07
88
08
55
09
45
10
38
11
37
12
33
13
33
14
29
15
29
16
25
17
31
18
27
19
32
20
28
21
39
22
33
23
33
24
28
25
32
26
31
27
34
28
28
29
31
30
32
01
0