დირექტორთა საბჭო

ლევან მებონია

ლევან მებონია

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
გია ხუბუა

გია ხუბუა

ტექნიკური დირექტორი
ზვიად კილასონია

ზვიად კილასონია

ფინანსური დირექტორი
ირაკლი შენგელია

ირაკლი შენგელია

კომერციული დირექტორი