შპს „ენგურჰესში“ ინტეგრირებული საერთაშორისო მენეჯმენტის სისტემების მორიგი სასერტიფიკაციო აუდიტი ჩატარდა

19 დეკ 2022

 

 

შპს "ენგურჰესმა" ინტეგრირებული მენეჯმენტის სისტემების ISO 9001-ის, ISO 45001-ისა და ISO 14001-ის  საზედამხედველო აუდიტი წარმატებით გაიარა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მიღებული საერთაშორისო სერტიფიკატები კომპანიამ სამივე მიმართულებით შეინარჩუნა. 

 

საზედამხედველო აუდიტის პროცედურა TUV Avstria-სა და „მაგნუმ ოპუსის“ საერთაშორისო აუდიტორების ჯგუფმა ჩაატარა. 

შპს „ენგურჰესში“ ინტეგრირებული საერთაშორისო მენეჯმენტის სისტემების მორიგი სასერტიფიკაციო აუდიტი ჩატარდა