გრაფიკული მაჩვენებლები დღეების მიხედვით

მვტ
დღეები
თებერვალი, 2021 წელი
სიმძლავრე მვტ
01
0.00
02
0.00
03
0.00
04
0.00
05
0.00
06
0.00
07
0.00
08
0.00
09
0.00
10
0.00
11
0.00
12
0.00
13
0.00
14
0.00
15
0.00
16
0.00
17
0.00
18
0.00
19
0.00
20
0.00
21
0.00
22
0.00
23
0.00
24
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
01
0
02
0
03
0