მიმდინარე

შპს ,,ენგურჰესი“ საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში საექსპორტოდ განკუთვნილი ელექტროენერგიის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს კონკურსს
შპს ,,ენგურჰესი“ საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში საექსპორტოდ განკუთვნილი ელექტროენერგიის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს კონკურსს

 საექსპორტო/საექსპორტოდ განკუთვნილი ელექტროენერგიის მიწოდების ზოგადი პირობები

იხილეთ მეტი