ენგურჰესმა ISO-ს რესერტიფიცირება 2026 წლამდე გაიარა

24 Oct 2023

 


ენგურჰესმა ISO-ს რესერტიფიცირება 2026 წლამდე გაიარა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ორგანიზაციამ სერტიფიკატები სამივე მიმართულებით შეინარჩუნა. 

 

ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემას ეხება, ISO 14001:2015 გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემას მოიცავს, ISO 45001:2018  კი სამუშაო გარემოს, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მენეჯმენტს ითვალისწინებს. 

 

ენგურჰესმა ISO-ს რესერტიფიცირება 2026 წლამდე გაიარა