ენგურჰესის № 5 აგრეგატს კაპიტალური რემონტი უტარდება

13 Mar 2023

 

ენგურჰესის № 5 აგრეგატს კაპიტალური რემონტი უტარდება. აღნიშნული პროცესის ფარგლებში, დანადგარის ძირითადი კვანძები დაიშალა და შესაბამის დეტალებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ან შეიცვალა.


აღსანიშნავია, რომ აგრეგატებს კაპიტალური რემონტი 5 წელიწადში ერთხელ უტარდება და ის მიმდინარე სამუშაოებთან შედარებით, გაცილებით მოცულობითი და მასშტაბურია.

აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ელექტროსისტემასთან შეთანხმებით, პერსპექტიული გრაფიკის მიხედვით არის შედგენილი. 

ენგურჰესის № 5 აგრეგატს კაპიტალური რემონტი უტარდება