ჯვარი – თაღოვანი კაშხალი
ენგურჰესი – წყალსაცავი
აქვედუკი – საჰაერო ჰიდრო არხი ჯვარი–საბერიოს მიმართულებით
მთავარი გამანაწილებელი ენერგო–კვანძი საბერიოში
joomla

 

განცხადება:

შპს ,,ენგურჰესი’’-ს და შპს ,,ვარდნილჰესების კასკადი“-ს კუთვნილი საექსპორტო  ელექტროენერგიის საქართველო-თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარზე ეალიზაციის კონკურსის მოწყობისა და წარმართვის შესახებ

 დაწვრილებით


 

 Application:

 About conducting and arranging of the Tender on realization of the exporting electricity owned by the Ltd. “Engurhesi” and the Ltd. “Vardnilhesebis Kaskadi” on the border of Georgia and Republic of Turkey

Read more


 

ტენდერი:

ცხადდება ტენდერი სამშენებლო სამუშაოებზე(ვარდნილჰესის სარეაბილიტაციო პროექტი).

დაწვრილებით

 Tender:

Invitation for The Civil Works Corntract of "Vardnili" HPP Reabilitation Project.

Read More

 


 

 

 
 საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკა

Parlamentსაქართველოს პარლამენტმა 2006 წლის  7 ივნისს დაამტკიცა ენერგეტიკის სამინისტროში მომზადებული დოკუმენტი და ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები განსაზღვრა. 

 

images,,საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებებით" განსაზღვრულია,რომ  ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისებაში ძირითადი ადგილი ქვეყნის მთავარი სიმდიდრის ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის ათვისებას დაეთმობა.

  ამასთან, ენერგოპოლიტიკის გრძელვადიან მიზანს წარმოადგენს ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის დაკმაყოფილება ადგილობრივი ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით.  

 

 
 
: