ჯვარი – თაღოვანი კაშხალი
ენგურჰესი – წყალსაცავი
აქვედუკი – საჰაერო ჰიდრო არხი ჯვარი–საბერიოს მიმართულებით
მთავარი გამანაწილებელი ენერგო–კვანძი საბერიოში
joomla

 განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ.

შპს ვარდნილჰესების კასკადი ახცადებს ახალი აუქციონის ჩატარების შესახებ 15/08/2016.

დაწვრილებით

 
 საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკა

Parlamentსაქართველოს პარლამენტმა 2006 წლის  7 ივნისს დაამტკიცა ენერგეტიკის სამინისტროში მომზადებული დოკუმენტი და ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები განსაზღვრა. 

 

images,,საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებებით" განსაზღვრულია,რომ  ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისებაში ძირითადი ადგილი ქვეყნის მთავარი სიმდიდრის ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის ათვისებას დაეთმობა.

  ამასთან, ენერგოპოლიტიკის გრძელვადიან მიზანს წარმოადგენს ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის დაკმაყოფილება ადგილობრივი ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით.